רוטשילד 23

בנין מקורי: בית שרתוק, 1923
אדריכל: יוסף טישלר
 
בית שרתוק, 1935 – הצעה
אדריכל: יוסף ברלין
 
בית אליהו גולומב
בנין לשימור, סיגנון אקלקטי
אדריכל התוספת: יוחנן רטנר 

ינואר 2018