פרויקט רוטשילד 101

בית קליין

בנין לשימור, סגנון בינלאומי

שדרות רוטשילד, דצמבר 2021

מיקום הפרויקט והסביבה

שדרות רוטשילד