פרויקט פרץ חיות 36

תכנון: גרינהאוז אדריכלים
הדמיות: סטודיו אנדו
 
דצמבר 2014
 

אוגוסט 2013
 
אוגוסט 2013