רחוב אוהב ישראל

מיקום: שכונת צהלון ושיכוני חיסכון