גן ילדים ממלכתי - נהרדעא 4

אשכול גנים הכולל 7 כיתות

תכנון: ציונוב ויתקון אדריכלים

צמוד לגן סוטין

נובמבר 2021

מיקום הגן והסביבה

דילוג לתוכן