רחוב מוסינזון בן ציון

מיקום הרחוב: הצפון החדש, סביבת כיכר המדינה

רחוב מוסינזון

מיקום הרחוב והסביבה

דילוג לתוכן