פרויקט מקווה ישראל 23

אדריכל שימור ותוספת: יניב פרדו אדריכלים

דצמבר 2021

ספטמבר 2021

אוקטובר 2017