פרויקט ידידיה פרנקל 74 / מסילת העולים 3-5

יזמים:  סופר בן ציון

אדריכלים: ארבל-פידל אדריכלים
קונסטרוקטור – רפי ברז'יק – בר-על מהנדסים
מסילת העולים 3-5
ידידיה פרנקל 74