פרויקט מרכז בעלי מלאכה 13

 
שלט הפרויקט, מאי 2017
 

 

מאי 2014

מבט מרחוב נפחא יצחק, יולי 2021

אוקטובר 2018
 
ספטמבר 2017
 

פברואר 2017
 

פברואר 2015


מרכז בעלי מלאכה 13