רחוב מלצ'ט

1
 
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
 
17
 
 
21
 
23
 
25
 
27
 
29
 
31
 
33
 
35
 
37
 
39
 
41
 
43
 
45
 
47
 
49
 
51
 
53
 
55
 

57    פרויקט מלצ"ט 57

 

36   פרויקט מלצ'"ט 36

 
 

תחילת רחוב מלצ"ט (קרוב לכיכר אלברט)