דגם יפו העתיקה בחומותיה Model of Ancient walled Jaffa

מבוסס על מפת לוטננו צ'ארלס פ.סקיירינג 

מיקום: כיכר הסוכנות, רחוב מרזוק ועזר פינת רזיאל דוד

יועץ היסטורי: שמואל גילר, אדריכל והיסטוריון

נובמבר 2021

מיקום הדגם והסביבה