רחוב מרכולת

מיקום: שכונת פלורנטין

1

 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 
25

8    פרויקט מרכולת 8

 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
22