פרויקט לוינסקי 9 / מרכולת 6

תכנון: דב קורן אדריכלים
קונסטרוקטור: אינג' רון משולמי

אפריל 2022

אוגוסט 2017

אוגוסט 2016

לוינסקי 9 / מרכולת 6

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן