לוינסקי 14-16 / קישון 11 / כפר גלעדי 14

מיקום: שכונת פלורנטין

פברואר 2022

מיקום המבנה והסביבה

מבט מרחוב לוינסקי