פרויקט לפין 14

תכנון: יניב פרדו אדריכלים

אוקטובר 2018

ספטמבר 2021

לפין 14