פרויקט קהילת ונציה 12 - בית מגור

תא/3931 הקמת מבנה מגורים בן 15 קומות מעל ק"ק
תכנון: ד. קייזר, מ. קייזר, א. לקנר, אדריכלים ומתכנני ערים
קהילת ונציה 12