פרויקט שידרוג המרחב הציבורי בצומת קפלן

שלב א' – הרחבת המדרכות

שלב ב' – הוספת הצללה, סלילת שביל אופניים, הקמת מערכת תאורה חדשה, הצבת ריהוט רחוב

נובמבר 2021

צומת קפלן והסביבה

צומת קפלן