פרויקט תחנת כיבוי אש

מיקום: אבן גבירול 220

תכנון: רוזנפלד ארנס אדריכלים

מזמין העבודה: עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ

שלט הפרויקט, ינואר 2022

ינואר 2022

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן