פרויקט הקמת שביל אופניים ברחוב הרצל

עבודות תשתית בצפון רחוב הרצל (בצד המזרחי) לקראת הקמת שביל האופניים (בצד המערבי), פברואר 2022

הרצל / סלמה, ינואר 2022

רחוב הרצל, דצמבר 2021