פרויקט הזוהר 15

תכנון:  ADMA אדריכלים בשיתוף אדריכלית ז'אנה פיינגרש

 
 

 

מאי 2015

ינואר 2017

 

 

מאי 2015

 
רחוב הזוהר 15