פרויקט הירקון 29

מס' תא/מק/3831 מתחם הרב קוק
יזמים: רותם שני וקרן הגשמה / וויט אנד בלו מגדלים בע"מ (אבי רומנו)
הדמיות: סטודיו 84
גבולות התכנית: הירקון 29-31, אהרונסון 5-9, הרב קוק 8-10
שטח התכנית: 2.252 דונם
פרטים נוספים באתר ממ"י (מינהל מקרקעי ישראל)
מאי 2016
 
אפריל 2018
כתבות:
 
 
 

 
 

 
תשריט התכנית תא/מק/3831 מתחם הרב קוק
אפריל 2018
 
 
אוגוסט 2017
 
פברואר 2017
 

 
יוני 2016
 
מאי 2016
 

אוקטובר 2015
 

יוני 2014
 

רח' הרב קוק פינת רח' הירקון, אוגוסט 2011
 
רח' הרב קוק 8
 
רח' אהרונסון פינת רח' הירקון
 
רח' אהרונסון פינת רח' הירקון