הירקון 277 - מלון פורום פאלאס

יזם: אטבליסמנט נהל

תכנון: פייגין אדריכלים

הדמייה: פייגין אדריכלים
 

 
 
כתבות:
 
 
02/03/2011    מלון ברחוב
אתר הפרויקט – הירקון פינת חבקוק