הירקון 114 / מאפו 1

מיקום: הצפון הישן, החלק הדרומי

מרץ 2022

מיקום המבנה והסביבה