רחוב התנאים

מיקום: נווה אביבים

כתבות:
 
27/02/2017    76 מ"ר ב-2.93 מ'
2
 
 
6
 
8
 
10
 
 
14
 
16
 
18
 
 
22
 
24
 
26

1

 
3
 
5
 
7
 
9

רחוב התנאים

מיקום הרחוב והסביבה