רחוב אפשטיין יצחק

מיקום: הצפון החדש, סביבת כיכר המדינה

כתבות:

 
11/01/2017    2 ח' ב-3.15 מ'

1

 

13

2    פרויקט דוד ילין 7 / אפשטיין 2

 

6-8

רחוב אפשטיין

מיקום הרחוב והסביבה