פרויקט אמונים 16

תכנון: קיסלוב קיי אדריכלים

יזמים: קרן נדל"ן
קיסילוב קיי אדריכלים
 
 

פברואר 2015

אמונים 16