פרויקט אמונים 16 / הספינה 6

מיקום: עג'מי וגבעת העלייה

תכנון: קיסלוב קיי אדריכלים

יזמים: קרן נדל"ן

אפריל 2022

קיסילוב קיי אדריכלים

פברואר 2015

אמונים 16

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן