דגניה 16

שטח המגרש: 220 מ"ר
שטח בנוי: 347 מ"ר
הושלם ב-2008