שדרות ח"ן

ע"ש ח.נ.ביאליק
נטעו ב-1930
שוקמו ב-2000 בתכנון האדריכל גדעון שריג
כתבות:
 
 
 
16/02/2016    דירה בשדרה
 
 
05/09/2014    3 ח' ב–4.35 מ'

שדרות חן פינת רחוב הנביאים

אדריכל שימור: בר אוריין
 
2
 
4
 
6
 

8    פרויקט שדרות ח"ן 8

 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
22
 
24
 
26
 
28
 
 
32
 
34
 
36
 
 
40
 
42
 
44
 
46
 
48
 
50
 
52
 
54
 
שדרות ח"ן
דילוג לתוכן