פרויקט ברנר 4-6

תא/מק/4353

תכנון: ליר אדריכלים

שטח התכנית: 1.158 דונם

שלט הפרויקט, מרץ 2022

ברנר 4+6
דילוג לתוכן