פרויקט ברנר 4+6

תא/מק/4353

תכנון: ליר אדריכלים

שטח התכנית: 1.158 דונם
ברנר 4+6