רחוב ברנדייס / ברנדיס

מיקום: הצפון החדש החלק הצפוני

2

 
 
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
 
20
 
22
 
24
 
26
 
28
 
30
 
32
 
34
 
36
 
38
 
40
 
 
רחוב ברנדייס

רחוב ברנדיס והסביבה