בן גוריון 17 - בית דוד בן גוריון

בית דוד בן גוריון