פרויקט בגין 31

תכנון: גל פלד אדריכלים
הדמייה: גל פלד אדריכלים
מנחם בגין 31