בלפור 14 - בית הבריאות ע"ש שטראוס

אדריכל: בנימין חייקין

שנת חניכה: 1930

כתבות:

 
בית שטראוס,בלפור 14