רחוב עמינדב

מיקום: שכונת ביצרון

פרויקט "היטב"
רחוב עמינדב

מיקום הרחוב והסביבה