אלנבי 104

בית הגב' רחל טוב מיסה 1934
אדריכל: יהודה מגידוביץ
יוני 2015