שמעון בן שטח 2-4 / שדרות ירושלים 6

מיקום: מתחם הדואר, צפון יפו

פברואר 2022

מיקום המבנה והסביבה

מבט משדרות ירושלים פינת שמעון בן שטח