רחוב מרגולין

מיקום הרחוב והסביבה

רחוב מרגולין, מבט לכיוון מערב