מוזיר 3-5 / אפשטיין 6-8

מיקום: הצפון החדש, סביבת כיכר המדינה

שטח החלקה – כ-10 דונם

מבט מרחוב מוזיר

מבט מרחוב אפשטיין

מיקום המתחם והסביבה

דילוג לתוכן