פרויקט כפר גלעדי 15

בעל ההיתר: ממש נכסים בע"מ

תכנון: אדריכל עמרי איתן

קונסטרוקטור: ערן שילר

יולי 2021

כפר גלעדי 15

דילוג לתוכן