פרויקט מרכז קהילתי בבלי - רחוב הרב ניסים 15 / טולדנו 6

מיקום: רחוב הרב ניסים 15 / טולדנו 6, שכונת בבלי

מזמין העבודה: עזרה וביצרון

תכנון: אדום אדריכלים

אדריכלות נוף: אב אדריכלים

שטח התכנית: כ-12 דונם

עמוד הפיסבוק של המרכז הקהילתיהמרכז הקהילתי באתר העירייה

ראו גם: מרכז קהילתי בבלי – הרב ניסים 25, מרכזים קהילתיים בתל אביב, גן עוזיאל

כרונולוגיה וכתבות:

 

02/2023    הפנינג הריסת המבנה

 

15/08/2022    הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את תכנית העיצוב האדריכלי

שלטי הפרויקט, אפריל 2024

הדמית הפרויקט (שלב א'), מתוך פרוטוקול דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתול נופי למרכז קהילתי שכונת בבלי | הדמיות: אדום אדריכלים

הרב ניסים 17

מבטים מכיוון רחוב הרב ניסים, אפריל 2024

מרכז קהילתי בבלי – אירוע הריסה

מיקום הפרויקט והסביבה

מבט מרחוב הרב ניסים

חג שמח

למעבר לאינסטגרם – לחצו על התמונה

דילוג לתוכן