נתיבי אילון / איילון

אתר חברת נתיבי איילון

איילון צפון, מבט מגשר יצחק שדה

אילון צפון
אילון דרום

גשר יהודית מעל נתיבי איילון

נתיבי איילון, צפון תל אביב

יוני 2018

ינואר 2022 | משמאל: המע"ר הצפוני

ינואר 2022 | ראו גם: נחלים בתל אביב

יולי 2020

דילוג לתוכן