פרטים אדריכליים - טיח

טיח שטיינפוץ

דוגמאות:

גן יעקב

טיח וושפוץ

דוגמאות:

טיח קראצפוץ

דוגמאות:

 

דילוג לתוכן