LESS IS MORE

כך יוכל להראות* המרחב הציבורי אם יוטמנו תשתיות חשמל ותקשורת ויצומצם העומס הויזואלי מהמרחב:

*  הדמיות רעיוניות בלבד מטעם האתר "פרויקט תל אביב"

ראו גם: רעיונות, עמודי חשמל ותקשורת

רחוב מחנה יוסף פינת יבניאל | מצב קיים: אוגוסט 2022

מתחם שוק הפשפשים | מצב קיים: אוגוסט 2022

נחמני 1 | מצב קיים: יוני 2023

חג שמח

למעבר לאינסטגרם – לחצו על התמונה

דילוג לתוכן