תכנית מתחם קרליבך / מתחם צקלג

תא/4512

תכנון: אלונים גורביץ' אדריכלים