חוף צ'ארלס קלור

אוקטובר 2017
 
עמדת תשלום למתקני חוף, חוף צ'ארלס קלור, אוקטובר 2017