פרויקט שכונת פארק החורשות

תא/מח/4000

יזמים: קבוצת אקרו

שטח הפרויקט: כ- 28 דונם
גבולות המתחם: ממזרח: רחוב הרצל, מצפון: רחוב התחיה, מדרום: סגל צבי הרמן, ממערב: רחוב היתד
הפרויקט כולל: 650 יח"ד, 5000 מ"ר מסחר, בית ספר יסודי

רחוב הרצל פינת התחיה