גינת השרון (גן החשמל)

תיכנון מחדש כגן מעל חניון: סטודיו אדריכלות נוף
שטח: כ-4.5 דונם

כרונולוגיה:

 
2003    תיכנון מחדש כגן מעל חניון ע"י "סטודיו אדריכלות נוף"
 
1925     ניטעה ע"י מחלקת הנטיעות של עיריית ת"א
מבט בכיוון רחוב ברזילי