גשר עזריאלי / גשר הקריה

שנת הקמה: 2002

תכנון: אדריכל אברהם יסקי

פרטים נוספים

מאי 2021

הצד המערבי של הגשר

מפת האזור