פרויקטים חדשים ליד הים / סמוך לים / בקרבת הים

8 מנופים | בניה חדשה בסמוך לקו החוף של תל אביב | מאי 2017
  

 

 
 
פרוייקטים ברחוב הירקון – דרומית לאלנבי
 
  

 
פרוייקטים ברחוב הירקון – צפונית לאלנבי
 
פרויקט מגדלי טיילת דוד