פרויקט מלון שרונה

מנחם בגין 119

יזמים: נצבא

תכנון: יסקי מור סיון אדריכלים ופייגין אדריכלים
מס' חדרים: 800
מס' קומות: 45
פברואר 2019
 

 

אפריל 2015

 
אתר הפרויקט